Zespół Szkół w Dołujach

Zespół Szkół w Dołujach

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dołujach

Zespół Szkół to Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Nasza szkoła jest mała – dzięki temu, znamy się wszyscy doskonale… W klasach jest zwykle po kilkanaście osób, więc (hmy… niestety ;) , nic nie ujdzie uwadze nauczycieli. Ale – jakby to powiedzieć? No, po prostu coraz bardziej się rozkręcamy. Mamy mnóstwo pomysłów co zrobić, żeby w naszej szkole było nam fajnie! Bo to przecież od nas zależy, prawda? Zobaczcie sami jak nam to wychodzi…Dzień Nauczyciela

Dnia 14 października 2015r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod opieką Pani Sylwii Worysz i Pana Przemysława Kowalskiego przygotowali krótkie, humorystyczne przedstawienie połączone z pasowaniem uczniów klasy Ia na gimnazjalistów.

Na uroczystości obecna była Pani Sekretarz Urzędu Gminy Dobra – Rozalia Adamska oraz Pani Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – Joanna Hrabska, które podziękowały dyrekcji, nauczycielom i  wszystkim pracownikom Zespołu Szkół w Dołujach za dotychczasową pracę i życzyły dalszych sukcesów.  Pani Dyrektor również złożyła wszystkim pracownikom Zespołu  serdeczne  życzenia oraz uczniom klasy I pasowanym w tym dniu  na gimnazjalistów.

W dniu 14 października swoje małe święto mieli również uczniowie klasy I SP – pasowanie na uczniów.

Uroczystość przebiegła w miłej i uroczystej atmosferze.

 

P1040226  P1040234

P1040248  P1040250

P1040255  P104026020151014_085703Szczecińska Karta Rodzinna – informacje

Szczecińska Karta Rodzinna – to system zniżek dla rodzin  wielodzietnych, które mają conajmniej dwójkę dzieci na utrzymaniu.

Wnioski należy składać od dnia 01 października 2015r. w Urzędzie Gminy Dobra – w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

– dowody tożsamości rodziców oraz dowody osobiste dzieci lub akty urodzenia dzieci,
– aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
– w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka
b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
– w przypadku osób zamieszkałych na terenie Gminy Dobra nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Dobra,
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
– w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Dobra w zakładce Szczecińska Karta Rodzinna.Sprzątanie Świata :)

W dniach 24-25 września 2015r. uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Wraz z nauczycielami posprzątali teren szkoły oraz pobliską okolicę. Mamy nadzieję, że dzięki tej małej inicjatywie będzie w naszej miejscowości odrobinę  czyściej :)

 

P1040132

 

P1040146

P1040150NABÓR DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO – WYNIKI

Dołuje, 18.09.2015r.

 

Nabór do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej

w Zespole Szkół w Dołujach – wyniki:

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 Ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 03.01.2014 poz. 7) komisja rekrutacyjna  w wyniku wpłynięcia jednej rezygnacji podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych na wolne miejsce do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej
w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2015/2016:

 

 

  1. Ptak Mateusz

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach wynosi 7 pkt na podstawie art. 20c ust.6 ww. ustawy.

 

Rodzice kandydata zakwalifikowanego zostaną powiadomieni telefonicznie, a w dniach 17.09 -19.06.2015 r. w godzinach 7:30 -13:00 zobowiązani są osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Dołujach przy ulicy Daniela 18 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego

 

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 Lidia KrakowiakGmina Dobra Biega :)

W dniu 12.09.2015r. w Wołczkowie na terenie boiska sportowego odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna. Uczestnicy mieli do pokonania trasę długości ok. 3 km, przebiegającą przez tereny leśne Wołczkowa. Miło nam poinformować, że w ich  gronie znaleźli się również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły :)

IMG_2687ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach informuje,

że zebranie z rodzicami uczniów

odbędzie się w dniu 15 września 2015r. (wtorek) o godzinie 17.00.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach i Publicznego Gimnazjum w Dołujach

odbędzie się dnia 1 września 2015 roku o godz. 8:15

w budynku szkoły przy ul. Daniela 18 w Dołujach.

thumbnailSPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

W dniu 27 sierpnia 2015r. o godz. 18.00
w budynku Punktu Przedszkolnego przy ul. Słoneczny Sad 24 w Dołujach

odbędzie się zebranie z rodzicami grupy przedszkolnej.

Serdecznie zapraszamy