Zespół Szkół w Dołujach

Zespół Szkół w Dołujach

Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dołujach

Zespół Szkół to Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Nasza szkoła jest mała – dzięki temu, znamy się wszyscy doskonale… W klasach jest zwykle po kilkanaście osób, więc (hmy… niestety ;) , nic nie ujdzie uwadze nauczycieli. Ale – jakby to powiedzieć? No, po prostu coraz bardziej się rozkręcamy. Mamy mnóstwo pomysłów co zrobić, żeby w naszej szkole było nam fajnie! Bo to przecież od nas zależy, prawda? Zobaczcie sami jak nam to wychodzi…TERMIN REKRUTACJI NA „PÓŁKOLONIE W SZKOLE” PRZEDŁUŻONY!

Uprzejmie informuję, iż do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 przedłużony został termin rekrutacji na „Półkolonie w szkole” organizowane przez Gminę Dobra w niżej wymienionych szkołach na terenie Gminy Dobra.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
 1. czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;

 • Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18:
 1. czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
 1. czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
 1. czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat.

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 13 lat.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez Gminę Dobra. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii.

Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

„Półkolonie w szkole” zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Szczecinie
(nr zgłoszeń: ZAC/126/20160108, ZAC/127/20160107, ZAC/216/20160114, ZAC/217/20160114).

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce: Szkolnictwo,  w szkołach na terenie Gminy Dobra oraz w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Dobrej, przy ul. Granicznej 31.

 

Formularze będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, przy
ul. Granicznej 31 (godziny  pracy poniedziałek-piątek  w godz. 7:00-15:00).

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

            Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 wew. 20.

Miło mi również poinformować, iż do współpracy przy organizacji półkolonii zaproszono: Komisariat Policji w Mierzynie, Straż Gminną w Dobrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej, którym dziękujemy za wsparcie.

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Dobra

                                                                                                                            Teresa Dera

 INFORMACJA O REKRUTACJI NA „PÓŁKOLONIE W SZKOLE” ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ DOBRA

Od dnia 21 stycznia 2016 r. od godz. 7:00  do dnia 27 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane przez Gminę Dobra w niżej wymienionych szkołach na terenie Gminy Dobra.
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
a) czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 70, w tym:
– 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
– 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
2) Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18:
a) czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
– 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
– 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
a) czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 70, w tym:
– 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
– 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
a) czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
– 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
– 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat.

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 13 lat.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez Gminę Dobra. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii.

Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

„Półkolonie w szkole” zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Szczecinie (nr zgłoszeń: ZAC/126/20160108, ZAC/127/20160107, ZAC/216/20160114, ZAC/217/20160114).
Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce: Szkolnictwo, w szkołach na terenie Gminy Dobra oraz w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Dobrej, przy ul. Granicznej 31.

Formularze będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31 (godziny  pracy poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00).

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91 311 37 38 wew. 20.Konkurs Legend

W dniu 26 listopada 2015r. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej brali udział w międzyszkolnym konkursie „Szczecińskie legendy według Duszka Bogusia”, którego organizatorem była sąsiednia szkoła – Szkoła Podstawowa w Rzędzinach. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, a cały konkurs upłynął w miłej atmosferze.

20151126_114725

20151126_105109Dzień Nauczyciela

Dnia 14 października 2015r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod opieką Pani Sylwii Worysz i Pana Przemysława Kowalskiego przygotowali krótkie, humorystyczne przedstawienie połączone z pasowaniem uczniów klasy Ia na gimnazjalistów.

Na uroczystości obecna była Pani Sekretarz Urzędu Gminy Dobra – Rozalia Adamska oraz Pani Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – Joanna Hrabska, które podziękowały dyrekcji, nauczycielom i  wszystkim pracownikom Zespołu Szkół w Dołujach za dotychczasową pracę i życzyły dalszych sukcesów.  Pani Dyrektor również złożyła wszystkim pracownikom Zespołu  serdeczne  życzenia oraz uczniom klasy I pasowanym w tym dniu  na gimnazjalistów.

W dniu 14 października swoje małe święto mieli również uczniowie klasy I SP – pasowanie na uczniów.

Uroczystość przebiegła w miłej i uroczystej atmosferze.

 

P1040226  P1040234

P1040248  P1040250

P1040255  P104026020151014_085703Szczecińska Karta Rodzinna – informacje

Szczecińska Karta Rodzinna – to system zniżek dla rodzin  wielodzietnych, które mają conajmniej dwójkę dzieci na utrzymaniu.

Wnioski należy składać od dnia 01 października 2015r. w Urzędzie Gminy Dobra – w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

– dowody tożsamości rodziców oraz dowody osobiste dzieci lub akty urodzenia dzieci,
– aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
– w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka
b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
– w przypadku osób zamieszkałych na terenie Gminy Dobra nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Dobra,
– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
– w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Dobra w zakładce Szczecińska Karta Rodzinna.Sprzątanie Świata :)

W dniach 24-25 września 2015r. uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Wraz z nauczycielami posprzątali teren szkoły oraz pobliską okolicę. Mamy nadzieję, że dzięki tej małej inicjatywie będzie w naszej miejscowości odrobinę  czyściej :)

 

P1040132

 

P1040146

P1040150NABÓR DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO – WYNIKI

Dołuje, 18.09.2015r.

 

Nabór do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej

w Zespole Szkół w Dołujach – wyniki:

 

Na podstawie art. 20zc ust. 3 Ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 03.01.2014 poz. 7) komisja rekrutacyjna  w wyniku wpłynięcia jednej rezygnacji podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych na wolne miejsce do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej
w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2015/2016:

 

 

 1. Ptak Mateusz

 

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Dołujach wynosi 7 pkt na podstawie art. 20c ust.6 ww. ustawy.

 

Rodzice kandydata zakwalifikowanego zostaną powiadomieni telefonicznie, a w dniach 17.09 -19.06.2015 r. w godzinach 7:30 -13:00 zobowiązani są osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Dołujach przy ulicy Daniela 18 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego

 

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 Lidia KrakowiakGmina Dobra Biega :)

W dniu 12.09.2015r. w Wołczkowie na terenie boiska sportowego odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna. Uczestnicy mieli do pokonania trasę długości ok. 3 km, przebiegającą przez tereny leśne Wołczkowa. Miło nam poinformować, że w ich  gronie znaleźli się również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły :)

IMG_2687